Peru: Sendero establishes new command for Upper Huallaga